Przegroda z folii PCV

Przestrzeganie zasad regulaminu pracy staje się znacznie łatwiejsze w sytuacji gdy pracownik ma jasno wyznaczone strefy działania. Ogranicza to przekraczanie lub niedopełnianie obowiązków. W celu dokładnego wydzielenia odrębnych sekcji w zakładach pracy najczęściej używa się kurtyn foliowych, które ze względu na swoją cenę, znakomite właściwości i funkcjonalność świetnie spełniają swoją rolę.

Niezastąpione kurtyny foliowe

kurtyna foliowaZastosowanie kurtyn foliowych zrewolucjonizowało zagospodarowywanie większych i mniejszych przestrzeni produkcyjnych. W tani sposób uporządkowano powierzchnię i uzyskano oszczędności energii elektrycznej i cieplnej. Stosowana obecnie kurtyna foliowa to odpowiednio przetworzony polichlorek winylu (PCV) pocięty na pasy. Folia produkowana jest w różnych grubościach i wariantach (standardowe lub specjalistyczne). Dla uzyskania lepszej izolacji akustycznej stosuje się folie grubsze. Najważniejszym elementem uzyskania żądanej izolacyjności jest budowa kurtyny. Pasy folii umieszczone na zawiesiach muszą nachodzić na siebie tworząc szczelną barierę. Ogólnie przyjmuje się zasadę, że producenci wykonują kurtynę indywidualnie dla wskazanych dla zamawiającego miejsc. Tak skonstruowana przegroda będzie spełniać idealnie funkcje izolacyjne. Przegrody foliowe oprócz utrzymania temperatury i ochrony przed hałasem zabezpieczają przed przedostawaniem się substancji pylistych i lotnych oparów olejowych. Wspomniane wcześniej kurtyny specjalistyczne dotyczą tych wykonanych z folii ogniotrwałych, mrozoodpornych, insektobójczych i odpornych na działanie promieniowania UV oraz IR.

Nie sposób wymienić wszystkich zastosowań kurtyn foliowych ale łatwo dotrzeć do informacji na stronach producentów gdzie wszystko jest opisane. Warto wspomnieć, że kurtyny foliowe używane są bardzo powszechnie. Dzięki nim usprawniono proces zarządzania produkcją, poprawiono warunki pracy na stanowiskach, podniesiono bezpieczeństwo.